Tingimused

 1. Kinkekaarti saab kasutada V Spas teenuste ja toodete (v.a uute kinkekaartide) eest tasumiseks
 2. Kinkekaarti saad kasutada sellel toodud unikaalse koodi abil.
 3. Kinkekaardi unikaalset koodi tuleb hoida hoolikalt, et see ei satuks soovimatult kolmandate isikute kätte.
 4. Kinkekaardi ostmisel E-poest veendu, et e-posti aadress, millele soovid kinkekaardi saatmist, on korrektne.
 5. V SPA ei vastuta kinkekaardi unikaalse koodi kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest (sh juhul, kui kinkekaart satub kolmandate isikute kätte ebakorrektse e-posti aadressi sisestamise tõttu, sisestatud e-posti aadressile määratud automaatsete suunamiste vms tõttu).
 6. Kinkekaart kehtib vaid sellel märgitud tähtajani. Kehtivusaja ületanud ning kasutamata kinkekaarti V SPA ei hüvita.
 7. Kinkekaart ei ole vahetatav raha vastu, V SPA ei osta seda tagasi ega vaheta ümber.
 8. V Spa summalised kinkekaardid on korduvalt kasutatavad senikaua kuni kinkekaardil olev summa on realiseeritud.
 9. V Spa teenuspõhised kinkekaardid on ühekordseks kasutamiseks ühel päeval.
 10. Kui soovitud kaupade maksumus ületab kinkekaardi väärtuse, saad puudujääva osa tasuda teiste V SPA poolt aktsepteeritavate maksevahenditega valides sobiva maksevahendi ostu sooritamise hetkel.
 11. Kinkekaarti ei saa osta finantseerimislepingute alusel.
 12. Kinkekaardi ostmisel E-poest on tarbijal õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kinkekaardi kättesaamise päevast (E-poest kinkekaardi ostmise korral alates päevast, mil V SPA saatis kinkekaardi soovitud e-positi aadressile). Tehingust ei saa taganeda, kui kinkekaardil toodud unikaalset koodi on juba kasutatud.
 13. Kinkekaardi kasutamise tingimusi on V SPAl õigus muuta avaldades vastavasisulise info 14 päevase etteteatamisega V SPA e-poe kodulehel www.vspa.ee
Menu