Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk on sätestada eeskirjad, mis reguleeriksid Teilt hangitavate ja Teie poolt edastatud isikuandmete (näiteks e-posti aadress uudiskirja saamiseks, Teie poolt edastatud isikuandmed vaidluste lahendamiseks, erinevates kampaaniates osalemiseks edastatud isikuandmed, meie koostööpartnerite kontaktisikute kontaktandmed jne) meiepoolset kasutamist. Suhtume Teie privaatsusesse ja isikuandmete turvalisusesse äärmiselt tõsiselt. Kõigi isikuandmete kaitsega seotud vaidluste osas kehtivad R2 SPA OÜ (edaspidi V Spa) privaatsuspoliitika põhimõtted ja isikuandmete kaitse seaduse sätted. V Spa lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusest ja peab kinni konfidentsiaalsuse nõuetest.

Töötleme Teie isikuandmeid üksnes nendel eesmärkidel, milleks Te olete meile nõusoleku andnud või vajadusel seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Teil on õigus üle vaadata ning vajadusel parandada kõiki isikuandmeid, mida olete meile edastanud. Teie isikuandmeid hoitakse meie või meie määratud kolmanda osapoole süsteemides.

Uudiste edastamine

V Spa säilitab Teie e-posti aadressi uudiskirjade edastamiseks tähtajatult või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Juhul kui Te ei soovi enam uudiskirja saada ja soovite oma isikuandmete kustutamist, palume saata sellekohase avalduse e-posti aadressile . Teil on õigus igal ajal tühistada oma nõusolek isikuandmete edaspidiseks kasutamiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei jõustu tagasiulatuvalt.

V Spa koostöös V Spaahotell OÜ-ga (Edaspidi V Spaahotell) kasutavad uudiskirjade saatmiseks SendSmaily platvormi, kus sinu e-posti aadress on turvaliselt hoitud. SendSmaily ei jaga Sinu e-maili kellegi teisega, peale V Spa ega V Spaahotelli. Tutvu Sendsmaily privaatsuspoliitikaga (ENG).

Kodulehekülg

Teil on õigus kasutada V Spa kodulehekülge oma isikuandmeid avaldamata. Kui külastate meie kodulehte, salvestuvad automaatselt vaid üldised andmed (näiteks külastuse kuupäev ja aeg, mida täpsemalt kodulehelt otsisite, info kasutatava operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni kohta), mida ei kasutata isiku tuvastamiseks. Selliseid andmeid kogutakse ja analüüsitakse anonüümselt ning kasutatakse üksnes V Spa veebilehekülje sisu ja funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. Jätame endale õiguse kasutada üldist informatsiooni statistilistel eesmärkidel.

Veebilehe kasutamisel nõustud, et me kasutame küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida võib salvestada veebilehekülje külastaja kõvakettale. Küpsistes sisalduv informatsioon lihtsustab veebilehel liikumist ja võimaldab teha veebileheküljel personaalseid seadistusi. Selle teabe abil saame pakkuda Sulle paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne. Just nendel põhjustel kasutab V Spa küpsiseid ka oma koduleheküljel. Loomulikult võite ära hoida küpsiste salvestuse oma kõvakettale, muutes oma brauseri seadistusi. Kuidas seda teha, leiate oma brauseritootja kasutusjuhendist. Sel juhul ei paiguta veebisait teie veebilehitsejasse ühtegi alalist küpsist (püsiküpsist), välja arvatud need, mida me kasutame veebisaidi liikluse analüüsimiseks. Kui otsustate küpsiseid mitte lubada, siis me ei saa tagada veebisaidi kõikide funktsioonide toimimist.

Meie veebilehel kasutab küpsiseid ka väline veebiteenuse pakkuja Google Analytics, mis on veebikasutuse analüüsitööriist ja mis kogub teavet veebilehe kasutuse kohta. Näiteks kogutakse teavet kasutaja riist- ja tarkvara ning lehekülgede sirvimise ja neil viibitud aja kohta.

Turvakaamerad

V Spaas kasutatakse kaameraid eesmärgiga tagada V Spa töötajate, klientide ning vara kaitse ja turvalisus. Seega külastades V Spaad, võib Teie kujutis jääda turvakaamerate salvestistele. Turvakaamerate kasutamisest on teavitatud vastavate kleebistega spaakeskuse sissepääsu juures ja spaakeskuses sees. Kaamerapilti jälgivad reaalajas V Spa töötajad spaa lahtiolekuaegadel ning 24h ööpäevas Viking Security AS töötajad.

Andmeid kogutakse üksnes eeltoodud eesmärgil kahjustamata V Spa töötajate ning külastajate huve. Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on V Spa õigustatud huvi töötajate, klientide ja vara kaitse ning turvalisuse tagamine.

V Spaasse on paigaldatud 27 kaamerat. Neist enamus on sisekaamerad, mis asuvad V Spa üldaladel ning samuti on kasutuses välikaamerad.

Jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid kaitstakse. Juurdepääs turvakaamerate salvestistele on piiratud V Spa töötajatega, kes vajavad ligipääsu salvestistele rangelt seoses oma tööülesannete täitmisega ning keskuses turvateenust osutava ettevõtte Viking Security AS-iga.

Kaamerate salvestisi säilitatakse maksimaalselt kaks nädalat.

Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks palun esitage sellekohane taotlus V Spa juhatajale. Avalduses palun kirjeldage võimalikult täpselt aega ja kohta, millal on Teie kujutis salvestatud. V Spaal puudub kohustus igal juhul ja alati koopia väljastamise taotlus rahuldada. Näiteks võib salvestis sisaldada teiste isikute isikuandmeid, millisel juhul on õigus koopia väljastamisest keelduda. Koopia andmisel tuleb kõik kolmandad isikud muuta tuvastamatuks, kusjuures ümbertöötlemise kulud kannab koopia väljastamist taotlev isik.

V Spa territooriumil toimunud õigusrikkumiste korral on politseil õigus turvasalvestisi originaalkujul välja nõuda ning V Spa on kohustatud need politseile esitama.

Avalikud üritused

V Spaas toimuvaid avalikke üritusi jäädvustatakse kas video- või fotokaameraga ning salvestatud pilte avaldatakse sotsiaalmeedias ja V Spa kodulehel. Filmimisest/fotole jäämisest on võimalik keelduda andes sellest filmi tegijale/fotograafile koheselt teada või paludes pildi eemaldamist andes sellest märku e-posti aadressil .

Kui Teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi või soovite edastada tagasisidet, saate seda teha e-posti aadressil .

V Spa kodulehelt soetatud kinkekaartide tingimused on leitavad lingilt: https://vspa.ee/tingimused/

Menu